Duben 2011

2.SVĚTOVÁ VÁLKA V DATECH

13. dubna 2011 v 17:25 | M!saa |  →ostatní
1933
leden 30.Hitler se stává říšským kancléřem
březen 27.Japonsko vystoupilo za Společnosti národů
říjen 14. Německo vystoupilo ze Společnosti národů
1935
březen 16.V Německu byla zavedena všeobecná branná povinnost
květen 16. Smlouva o vzájemné pomoci mezi Československem a SSSR
říjen 3. Itálie začala válku s Habeší (Etiopií)
1936
březen 7.Německé vojsko obsadilo demilitarizovanou zónu v Porýní
květen 5.Konec války v Habeši
červen 16.Začátek fašistického puče ve Španělsku
listopad 21.Německo a Japonsko podepsaly tzv. pakt proti kominterně
1937
září 25.Mussolini jedná s Hitlerem o vstupu Itálie do paktu proti kominterně
prosinec 11.Itálie vystoupila ze Společnosti národů
1938
únor 4.Hitler se stal vrchním velitelem wehrmachtu
22.Hitler požaduje připojení 10 miliónů Němců v Rakousku a ČSR k Německu
březen 13.Rakousko připojeno k Německu
duben 24.Sjezd Sudetoněmecké strany v Karlových Varech. Henlain kalde 8 požadavků
květen 21.Částečná mobilizace v ČSR
srpen 4.Runciman přijel do Prahy
září 9. Itálie prohlašuje, že bude všemi silami podporovat Německo
29.Mnichovská dohoda Hitlera, Mussoliniho, Chamberlaina a Daladiera
říjen 5. Dr. Beneš odstupuje z funkce presiidenta republiky
listopad 30.Dr. Hácha zvolen presidentem
1939
březen 14.Vyhlášení tzv. Slovenského státu
15.Okupace českých zemí německým vojskem. Zřízen tzv. Protektorát Čechy a Morava
18.Protest sovětské vlády proti obsazení Československa
30.Velká Británie ohlašuje záruky Polsku