Listopad 2009

Taylor Lautner - shoot

7. listopadu 2009 v 19:37 | M!saa
-PROSÍM KOPÍRUJTE SE ZDROJEM!Robert Pattinson - shoot

7. listopadu 2009 v 19:11 | M!saa
© http://lady-scene-girl.blog.cz
- KOPÍRUJ SE ZDROJEM!


Kusovka 1.7

7. listopadu 2009 v 19:09 | M!saa

Referát - Dějepis - Výkumy přírodních věd, nové přístroje a vynálezy

7. listopadu 2009 v 18:49 | M!saa |  →ostatní
Období od 2. poloviny 17. století bývá někdy nazýváno také " velkým stoletím vědy"; v řadě oborů přineslo poznatky, které položili základy moderní vědě. Mimořádných úspěchů dosáhly fyzika a matematika. Bylo možné matematicky popsat mechanický pohyb. Analytická geometrie (R. Descartes, P. Fermat) spojila algebru a geometrii a umožnila popsat dráhu hmotného bodu rovnicí. Diferenciální a integrální počet (G. Leibniz - 1679 a I. newton - 1666, 1714) dovolil popsat kvalitu tohoto pohybu. Isaac Newton - největší fyzik té doby - prokázal (1687) správnost Keplerových zákonů pohybu planet rozborem setrvačné a dostihové síly; závěry vyjádřil v několika zákonech, z nichž nejznámější je zákon gravitační. V polovině 18. století byly položeny základy studia elektřiny (1745 - leydenská láhev = historický typ elektrickéhokondenzátoru). Dodnes jsou slavné pokusy Američana Benjamina Franklina a Čecha Prokopa Diviše, vynálezců bleskosvodu (1752, 1754), obdobně i vynález Francouze Denise Papina - tlakový hrnec (1679).
Nové poznatky přinesla optika - v roce 1665 zveřejnil Newton práci o rozkladu světla; vynalezl i zcadlový dalekohled (1668). Robert Hooke sestrojil prototyp složeného mikroskopu, který byl využíván k pozorování rostlinných tkání a struktury minerálů. Z této doby pocházejí obě stupnice teploměru (D. G. Fahrenheit 1718, A. Celsius 1742). Ruský přírodovědec M. V. Lomonosov se věnoval metarulgii. Úspěchy bádání si vyžádaly utřídění dílčích poznatků. V rostlinopise k tomu přispěl Švéd Carl Linné. Jeho systém užíváme dodnes. Chemie zase prací Francouze A. L. Lavoisiera učinila první krok k vytvoření systému prvků.
Touha dozvídat se a diskutovat o nových poznatcích vyvolala v řadě zemí v život zakládání vědeckých společností a akamedií. Spolu s nimi byly budovány i veřejné knihovny, botanické zahrady, sbírky přírodnin, v roce 1675 byla otevřena observatoř v Greenwichi nedaleko Londýna. Byly zakládány školy technického charakteru.
Poznatky i experimentování vedly ke zkonstruování nových mechanismů pro těžbu, dopravu, txtilní výrobu i ke vzniku nových výrobních postupů. Mezi ně patří např. výroba koksu pro vysoké pece (1709), létající člunek pro tkaní látek (1733), parní stroj J. Watta (1765-1784) i další vynálezy, které podnítily nová zlepšení a bouřlivý rozmach výroby na konci 18. století nazývaný první průmyslovou revolucí.
Lidé i nadále toužili objevovat a prozkoumávat dosud neznámé končiny Země - na souši i na mořích. Oceány na Dálném východě, v Tichomoří a oblastí kolem Austrálie se plavil Dán V. Jj Bering, Angličan James Cook a další mořeplavci, Objevitelské cesty vedly také do vnitrozemí - zejména do oblastí Jižní Ameriky a do nitra Afriky.
NM scéna - Bella slaps Paul

7. listopadu 2009 v 13:27 | M!saa


Jonas Brothers - Paranoid - video

7. listopadu 2009 v 13:15 | M!saa

Demi Lovato - Don't Forget - video

7. listopadu 2009 v 13:10 | M!saa

Demi Lovato - Get Back - video

7. listopadu 2009 v 13:08 | M!saa

Jordan Pruitt - One Love - video

7. listopadu 2009 v 13:06 | M!saa


JONAS BROTHERS - TONIGHT - video

7. listopadu 2009 v 13:02 | M!saa

Jonas Brothers - Fly With Me - video

7. listopadu 2009 v 13:00 | M!saa